PHP String functies:

$string1 =

 

String functies op php.net

 

<?php 
$string1 
'Strings in PHP';
if (isset(
$_POST['txt']) && ($_POST['txt'] <> "")){
    
$string1 $_POST['txt'];
}
$string2 $string1 ";  //plaats een spatie voor en na $string1
echo "---$string1---";
echo 
"---$string2---";    //let op de spaties tussen de streepjes
?>

Resultaat:

$string1 = ---Strings in PHP---
$string2 = --- Strings in PHP ---

top

Bepaal het aantal karakters van $string1 en $string2

<?php 
echo strlen($string1);
echo 
strlen($string2);
?>

Resultaat:

strlen($string1) = 14
strlen($string2) = 16

top - strlen()

Zet de inhoud van $string1 om in hoofdletters/kleine letters.

<?php 
echo strtolower($string1); //$string1 omzetten naar kleine letters
echo strtoupper($string1); //$string1 omzetten naar hoofdletters
?>

Resultaat:

strtolower($string1) = strings in php
strtoupper($string1) = STRINGS IN PHP

top - strtolower() - strtoupper()

Selecteer een aantal karakters in $string1.

<?php
//LET OP: te tellen vanaf 0
echo substr($string1,3);   //toon alles vanaf het 4e karakter
echo substr($string1,3,6); //toon 6 karakters, vanaf het 4e karakter
?>

Resultaat:

substr($string1,3) = ings in PHP
substr($string1,3,6) = ings i

top - substr()

Verwijder spaties vooraan en achteraan $string2.

<?php
echo  trim($string2);   //wis alle spaties vooraan en achteraan $string2
echo ltrim($string2);   //wis alle spaties vooraan (links) $string2
echo rtrim($string2);   //wis alle spaties achteraan (rechts) $string2
?>

Resultaat:
De streepjes staan voor en achter het resultaat.

trim($string2) = ---Strings in PHP---
ltrim($string2) = ---Strings in PHP ---
rtrim($string2) = --- Strings in PHP---

top - trim() - ltrim() - rtrim()

Splits $string1 in meerdere delen.
Het resultaat komt in een nieuwe array ($gesplitst).

<?php
//splits $string1 op elke spatie
$gesplitst explode(' ',$string1);  
//toon alle waardes van de array $gesplitst
$i 0;
while (
$i <= (count($gesplitst)-1)) {
  echo 
"\$gesplitst[$i]= $gesplitst[$i]<br />";
  
$i++;
}
?>

Resultaat:

$gesplitst[0]= Strings
$gesplitst[1]= in
$gesplitst[2]= PHP

 

<?php
//splits $string1 op de letter "i"
$gesplitst explode('i',$string1);  
$i 0;
while (
$i <= (count($gesplitst)-1)) {
  echo 
"\$gesplitst[$i]= $gesplitst[$i]<br />";
  
$i++;
}
?>

Resultaat:

$gesplitst[0]= Str
$gesplitst[1]= ngs
$gesplitst[2]= n PHP

 

<?php
//splits $string1 op de letter "i", en beperk de array tot 2 elementen 
$gesplitst explode('i',$string1,2);
$i 0;
while (
$i <= (count($gesplitst)-1)) {
  echo 
"\$gesplitst[$i]= $gesplitst[$i]<br />";
  
$i++;
}
?>

Resultaat:

$gesplitst[0]= Str
$gesplitst[1]= ngs in PHP

top - explode()

Voeg de array "$gesplitst" samen.

<?php
//verbind alle waardes van array $gesplitst met de letter "i"
echo implode('i',$gesplitst);
//verbind alle waardes van array $gesplitst met  "***"
echo implode('***',$gesplitst);
?>

Resultaat:

implode('i',$gesplitst) = Strings in PHP
implode('***',$gesplitst) = Str***ngs in PHP

top - implode()

Vervang één of meerdere karakters in $string1.

<?php
echo str_replace('in','***',$string1);
?>

Resultaat:

str_replace('in','***',$string1) = Str***gs *** PHP

top - str_replace()

Bepaal de positie van een bepaalde sequentie binnen $string1.

<?php
//de telling begint vanaf 0
//LET OP: stripos() is niet hoofdlettergevoelig, strpos() wel.
echo   strpos($string1,'i',5); //zoek de eerste "i" vanaf de vijfde positie
echo   strpos($string1,'I',5); //zoek de eerste "I" vanaf de vijfde positie
echo  stripos($string1,'I',5); //zoek de eerste "i" of "I" vanaf de vijfde positie
echo   strpos($string1,'ing'); //zoek "ing" vanaf het begin
echo   strpos($string1,'aaa'); //zoek "aaa" vanaf het begin
//LET OP: strripos() is niet hoofdlettergevoelig, strrpos() wel.
echo  strrpos($string1,'i');  //zoek de laatste "i"
echo strripos($string1,'p');  //zoek de laatste "p" of "P"
?>

Resultaat:

strpos($string1,'i',5) = 8
strpos($string1,'I',5) =
stripos($string1,'I',5) = 8
strpos($string1,'ing') = 3
strpos($string1,'aaa') =

strrpos($string1,'i') = 8
strripos($string1,'p') = 13

top - strpos() - stripos() - strrpos() - strripos()

Vergelijk de waarde van $string1 met de waarde van $string2.

<?php
echo strcmp($string1,$string2);       // 1 omdat $string1 > $string2
echo strcmp($string2,$string1);       //-1 omdat $string1 < $string2
echo strcmp($string1,trim($string2)); // 0 omdat $string1 == trim($string2)
?>

Resultaat:

strcmp($string1,$string2) = 51
strcmp($string2,$string1) = -51
strcmp($string1,trim($string2)) = 0

top - strcmp()

MD5 hash en SHA-1 hash van $string1.

<?php
echo md5($string1);  //cryptografische hashfunctie van 32 karakters
echo sha1($string1); //cryptografische hashfunctie van 40 karakters
?>

Resultaat:

md5($string1) = f8741c4d2f03ddf5ec599e538f1dba4a
sha1($string1) = 634c90f395a93216697657726d4c6f7a2fc3d410

top - md5() - sha1()

Magic quotes .

<?php
echo $string1;
echo 
stripslashes($string1);  //wis \ voor speciale karakters
echo addslashes($string1);    //voeg \ toe voor elk speciaal karakter (\, ", ' en NULL)
?>

Resultaat:

$string1 = Strings in PHP
stripslashes($string1) = Strings in PHP
addslashes($string1) = Strings in PHP

top - stripslashes() - addslashes()

Zet alle karakters in willekeurige volgorde

<?php
echo $string1;
echo 
str_shuffle($string1);
?>

Resultaat:

$string1 = Strings in PHP
str_shuffle($string1) = SnsHrint Pig P

top - str_shuffle()