PHP Setlocale functie:

$setlocale =

 

setlocale functie op php.net

 

<?php 
$setlocale 
setlocale(LC_ALL,'nl_be''belgian');
if (isset(
$_POST['taal']) && ($_POST['taal'] <> "")){
    switch(
$_POST['taal']){
    case 
'dutch':
        
$setlocale setlocale(LC_ALL,'nl_NL''dutch');
        break;
    case 
'american':
        
$setlocale setlocale(LC_ALL,'en_US''american');
        break;
    case 
'gbr':
        
$setlocale setlocale(LC_ALL,'en_UK''eng');
        break;
    case 
'fra':
        
$setlocale setlocale(LC_ALL,'fr_FR''fra');
        break;
    case 
'deu':
        
$setlocale setlocale(LC_ALL,'de-DE''deu');
        break;
    case 
'NULL':
        
$setlocale setlocale(LC_ALL,'NULL');
        break;
    default:
        
$setlocale setlocale(LC_ALL,'nl_BE''belgian');
    }
}
echo 
$setlocale;
?>

Resultaat:

$setlocale =

top

Formatteer een datum volgens de lokale settings:

<?php
//enkel strftime() formatteert een datum in de lokale taal!
$vandaag date('r');
$nieuwjaar date('r',mktime(0,0,0,1,1,date('Y')+1));
echo 
$vandaag;
echo 
$nieuwjaar;
echo 
$setlocale;
//formatteermogelijkheden binnen strftime: zie link onderaan.
echo 'vandaag = '.strftime('%A, %d %B %Y');
echo 
'vandaag = '.strftime('%c');
echo 
'nieuwjaar = '.strftime('%A, %d %B %Y',strtotime($nieuwjaar));
?>

Resultaat:

$vandaag = Sat, 26 Sep 2020 18:00:01 +0000
$nieuwjaar = Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 +0000


vandaag = Saturday, 26 September 2020
vandaag = Sat Sep 26 18:00:01 2020
nieuwjaar = Friday, 01 January 2021

top - strftime() - date() - mktime()

Formatteer een getal volgens de lokale settings:

<?php
//toon een komma voor Nederlands, Frans, ...
//toon een punt voor Amerikaans, ...
$getal 1234567.89;
echo 
$setlocale;
echo 
$getal;
?>

Resultaat:


$getal = 1234567.89

top