PHP Math functies :

$getal =

 

Mathematische functies op php.net

 

<?php 
$getal 
= -123456.789;
if (isset(
$_POST['getal'])){
   
$getal = (float) $_POST['getal'];  //zet $_POST['getal'] om naar een kommagetal
}
echo 
$getal;
?>

Resultaat:

$getal = -123456.789

top

Getallen afronden

<?php 
echo $getal;
echo 
round($getal);   //afronden op een geheel getal
echo round($getal,2); //afronden op 2 cijfers na de komma
echo floor($getal);   //naar beneden afronden tot een geheel getal
echo ceil($getal);    //naar boven afronden tot een geheel getal
?>

Resultaat:

$getal = -123456.789
round($getal) = -123457
round($getal,2) = -123456.79
floor($getal) = -123457
ceil($getal) = -123456

top - round() - floor() - ceil()

Genereer een willekeurig getal

<?php 
echo rand();         //genereer een willekeurig getal
echo rand(0,10);     //genereer een willekeurig getal van 0 t.e.m. 10
echo mt_rand();      //snellere en betere functie ter vervanging van rand()
echo mt_rand(0,10);
?>

Resultaat:

rand() = 1255031893
rand(0,10) = 0
mt_rand() = 1886122752
mt_rand(0,10) = 3

top - rand() - mt_rand()

Absolute waarde van een getal

<?php
echo abs($getal);
?>

Resultaat:

abs($getal) = 123456.789

top - abs()

Getal formatteren

<?php
//rond $getal af op 2 cijfers na de komma, laat een spatie tussen de duizendtallen
//en gebruik een komma als scheidingsteken
number_format($getal,2,',',' ');
//rond $getal af op 0 cijfers na de komma, laat geen spatie tussen de duizendtallen
number_format($getal,0,'.','')?>

Resultaat:

number_format($getal,2,',',' ') = -123 456,79
number_format($getal,0,'.','') = -123457

top - number_format()