PHP Array functies:

$array1 =

 

Array functies op php.net

 

<?php 
$array1 
= array(januari,februari,maart);
if (isset(
$_POST['txt']) && ($_POST['txt'] <> "")){
    
$array1 explode(',',$_POST['txt']);
}
//toon alle elementen binnen de array
foreach ($array1 as $key => $value){
  echo 
"\$array1[$key]= $value <br />";
}
?>

Resultaat:

$array1[0]= januari
$array1[1]= februari
$array1[2]= maart

top

Bepaal het aantal elementen in $array1

<?php 
echo count($array1);
?>

Resultaat:

count($array1) = 3

top - count()

Sorteer alle elementen van een array

<?php 
$array2 
$array1;
//sorteer $array2 alfabetisch van laag naar hoog
sort($array2);
foreach (
$array2 as $key => $value){
  echo 
"\$array2[$key]= $value <br />";
}
?>

Resultaat:

$array2[0]= februari
$array2[1]= januari
$array2[2]= maart

 

<?php 
//sorteer $array2 alfabetisch van hoog naar laag
rsort($array2);
foreach (
$array2 as $key => $value){
  echo 
"\$array2[$key]= $value <br />";
}
?>

Resultaat:

$array2[0]= maart
$array2[1]= januari
$array2[2]= februari

top - sort()

Wis het laatste element van een array

<?php
$array2 
$array1;
array_pop($array2);
foreach (
$array2 as $key => $value){
  echo 
"\$array2[$key]= $value <br />";
}
?>

Resultaat:

$array2[0]= januari
$array2[1]= februari

top - array_pop()

Voeg één of meerdere elementen toe aan een array

<?php
$array2 
$array1;
array_push($array2,"item_X","item_Y");  //voeg achteraan 2 elementen toe
foreach ($array2 as $key => $value){
  echo 
"\$array2[$key]= $value <br />";
}
?>

Resultaat:

$array2[0]= januari
$array2[1]= februari
$array2[2]= maart
$array2[3]= item_X
$array2[4]= item_Y

 

<?php
$array2 
$array1;
array_unshift($array2,"item_X","item_Y");  //voeg vooraan 2 elementen toe
foreach ($array2 as $key => $value){
  echo 
"\$array2[$key]= $value <br />";
}
?>

Resultaat:

$array2[0]= item_X
$array2[1]= item_Y
$array2[2]= januari
$array2[3]= februari
$array2[4]= maart

top - array_push() - array_unshift()

Zet alle elementen in willekeurige volgorde

<?php
shuffle
($array2);
foreach (
$array2 as $key => $value){
  echo 
"\$array2[$key]= $value <br />";
}
?>

Resultaat:

$array2[0]= februari
$array2[1]= item_Y
$array2[2]= januari
$array2[3]= maart
$array2[4]= item_X

top - shuffle()